Kancelaria Wójcik-Złotnik / Wójcik-Złotnik
PLEN

Aktualności

 

Spór z ramienia wykonawcy (i dostawcy) z udziałem dużego przedsiębiorstwa widowiskowo - sportowego przed Urzędem Zamówień Publicznych.

Przetarg na roboty budowlane o bardzo dużej wartości, poważne zastrzeżenia naszego mocodawcy do rozstrzygnięcia przetargu.

więcej »

Duże kłopoty na tle uprzedniego zaangażowania swojego potencjału i specjalnych przygotowań do inwestycji. Godziny przemyśleń, wiele spotkań, „stosy” dokumentów do przeanalizowania, pomysły na  strategię postępowania, a w finale – sukces.

Sporządzenie umowy i opiniowanie zmian do umowy o nieodpłatnym zbyciu akcji w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa

Kancelaria negocjowała ze związkami zawodowymi warunki umów.

więcej »

Kancelaria również nadzorowała i przeprowadziła procedurę zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji 700 pracownikom jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Spór z ramienia wykonawcy z podwykonawcą w sprawie o gwarancyjne usunięcie wad robót budowlanych

Wady w postaci zaniżonej ich estetyki oraz zaniżonych ich parametrów technicznych w pomieszczeniach elektrociepłowni.

więcej »

Kancelaria staje się rozpoznawalna jako specjalizująca się w sprawach o dużych wartościach sporu z dziedziny inwestycji budowlanych. Nasi prawnicy co raz częściej uczestniczą w takich sporach, swobodnie poruszając się w specyfice branży, szukając najlepszych metod rozwiązania sporu, identyfikując słabe i mocne strony w sporze sądowym, szukając przyczyn wad robót budowlanych pomiędzy błędem wykonawczym, a wadą zastosowanych materiałów budowlanych.

.: Negocjacje w imieniu dostawcy materiałów budowlanych z wykonawcą oraz zagranicznym generalnym wykonawcą

Negocjacje w sprawie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały budowlane w dużym obiekcie hotelowym w Warszawie.

więcej »

Asertywna postawa zespołu prawników naszej Kancelarii spowodowała zawarcie trójstronnej umowy o przelew wierzytelności na zabezpieczenie zapłaty ceny za dostawy materiałów budowlanych o wielkiej wartości.

Spór z ramienia wykonawcy z wielkim inwestorem zagranicznym (branża tytoniowa).

I znów uczestniczymy w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe w dużym obiekcie przemysłowym.

więcej »

Bardzo długie, żmudne i trudne negocjacje. Sprawa zakończona korzystną dla naszego klienta ugodą i zapłatą ustalonego wynagrodzenia.

Spór sądowy z ramienia wykonawcy z generalnym wykonawcą w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w hali wysokiego składowania należącej do zagranicznego inwestora (branża środków czystości).

Branża budowlana jest w dużym stopniu obarczona ryzykiem zapłaty za wykonane usługi.

więcej »

Spór często rozpoczyna się i dotyczy już – jak w tym przypadku – odbioru końcowego, a w konsekwencji wymagalności wynagrodzenia, często ze względu – znów jak w tym przypadku – na zapłacone na rzecz inwestora kary umowne.

Spór sądowy z ramienia wykonawcy z inwestorem (branża hotelowa).

Spór w sprawie o zapłatę ceny za wykonane roboty budowlane.

więcej »

Sprawa dotyczy odszkodowania z tytułu bezpodstawnego i bezprawnego usunięcia wykonawcy z terenu budowy obiektu budowalnego, przywłaszczonych materiałów budowlanych i zapłaty ceny za wykonane roboty budowlane.

Zastępstwo w postępowaniu kontrolnym w zakresie podatku od towarów i usług.

Przedmiotem kontroli była poprawność odliczeń w podatku od towarów i usług od środków trwałych.

więcej »

Nasza Kancelaria konsultowała przygotowane w postępowaniu zarzuty oraz przygotowała projekt odwołania.

Spór z ramienia wykonawcy (i dostawcy) z udziałem dużego przedsiębiorstwa widowiskowo - sportowego przed Urzędem Zamówień Publicznych.

Przetarg na roboty budowlane o bardzo dużej wartości, poważne zastrzeżenia naszego mocodawcy do rozstrzygnięcia przetargu.

więcej »

Duże kłopoty na tle uprzedniego zaangażowania swojego potencjału i specjalnych przygotowań do inwestycji. Godziny przemyśleń, wiele spotkań, „stosy” dokumentów do przeanalizowania, pomysły na  strategię postępowania, a w finale – sukces.

Spór z ramienia wykonawcy z wielkim inwestorem zagranicznym (branża tytoniowa).

I znów uczestniczymy w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe w dużym obiekcie przemysłowym.

więcej »

Bardzo długie, żmudne i trudne negocjacje. Sprawa zakończona korzystną dla naszego klienta ugodą i zapłatą ustalonego wynagrodzenia.

Sporządzenie umowy i opiniowanie zmian do umowy o nieodpłatnym zbyciu akcji w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa

Kancelaria negocjowała ze związkami zawodowymi warunki umów.

więcej »

Kancelaria również nadzorowała i przeprowadziła procedurę zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji 700 pracownikom jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Spór sądowy z ramienia wykonawcy z generalnym wykonawcą w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w hali wysokiego składowania należącej do zagranicznego inwestora (branża środków czystości).

Branża budowlana jest w dużym stopniu obarczona ryzykiem zapłaty za wykonane usługi.

więcej »

Spór często rozpoczyna się i dotyczy już – jak w tym przypadku – odbioru końcowego, a w konsekwencji wymagalności wynagrodzenia, często ze względu – znów jak w tym przypadku – na zapłacone na rzecz inwestora kary umowne.

Spór z ramienia wykonawcy z podwykonawcą w sprawie o gwarancyjne usunięcie wad robót budowlanych

Wady w postaci zaniżonej ich estetyki oraz zaniżonych ich parametrów technicznych w pomieszczeniach elektrociepłowni.

więcej »

Kancelaria staje się rozpoznawalna jako specjalizująca się w sprawach o dużych wartościach sporu z dziedziny inwestycji budowlanych. Nasi prawnicy co raz częściej uczestniczą w takich sporach, swobodnie poruszając się w specyfice branży, szukając najlepszych metod rozwiązania sporu, identyfikując słabe i mocne strony w sporze sądowym, szukając przyczyn wad robót budowlanych pomiędzy błędem wykonawczym, a wadą zastosowanych materiałów budowlanych.

Spór sądowy z ramienia wykonawcy z inwestorem (branża hotelowa).

Spór w sprawie o zapłatę ceny za wykonane roboty budowlane.

więcej »

Sprawa dotyczy odszkodowania z tytułu bezpodstawnego i bezprawnego usunięcia wykonawcy z terenu budowy obiektu budowalnego, przywłaszczonych materiałów budowlanych i zapłaty ceny za wykonane roboty budowlane.

.: Negocjacje w imieniu dostawcy materiałów budowlanych z wykonawcą oraz zagranicznym generalnym wykonawcą

Negocjacje w sprawie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za dostarczone materiały budowlane w dużym obiekcie hotelowym w Warszawie.

więcej »

Asertywna postawa zespołu prawników naszej Kancelarii spowodowała zawarcie trójstronnej umowy o przelew wierzytelności na zabezpieczenie zapłaty ceny za dostawy materiałów budowlanych o wielkiej wartości.

Zastępstwo w postępowaniu kontrolnym w zakresie podatku od towarów i usług.

Przedmiotem kontroli była poprawność odliczeń w podatku od towarów i usług od środków trwałych.

więcej »

Nasza Kancelaria konsultowała przygotowane w postępowaniu zarzuty oraz przygotowała projekt odwołania.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Close
facebook twitter Kanał RSS Gra karciana