Kancelaria Wójcik-Złotnik / Wójcik-Złotnik
PLEN

Aktualności

 

Udział Kancelarii w obsłudze prawnej transkacji i inwestycji kapitałowej o wielkiej wartości.

Kancelaria w imieniu akcjonariuszy spółki akcyjnej sporządziła i wynegocjowała umowę inwestycyjną wraz z wszelkimi załącznikami określającą przebieg transakcji kapitałowej.

więcej »

Tj. procedurę nabycia akcji nowej emisji w spółce akcyjnej przez fundusz inwestycyjny typu venture capital. Kancelaria przeprowadziła konieczne procedury korporacyjne, sądowe (KRS) i administracyjne (MSWiA, UOKiK), towarzyszące tej umowie. Wersje językowe dokumentów: polska, angielska.

Reprezentacja prawna i procesowa inwestora (branża spożywcza) w sporze z gminą uzdrowiskową.

Sprawa dotyczyła odszkodowania z tytułu niewykonania infrastruktury technicznej dla planowanej inwestycji budowlanej.

więcej »

Realizowane usługi prawnicze dotyczyły prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska.

Reprezentacja prawna i procesowa dla inwestora (branży piwowarskiej).

Spór z wykonawcą robót budowlanych w sprawie o zapłatę żądanego przez niego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

więcej »

Sprawa dotyczyła odmowy zapłaty wynagrodzenia ze względu na wady robót budowlanych oraz sporu o charakter tych wad (istotne – nieistotne wady oraz usuwalne – nieusuwalne wady).

Zastępstwo w postępowaniu kontrolno-skarbowym, przygotowanie zarzutów do protokołu w zakresie rozliczeń w podatku od towaru i usług oraz w zakresie podatku dochodowego.

Podstawowe zagadnienia kwestionowane w kontroli dotyczyły usług telekomunikacyjnych oraz usług doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

więcej »

Kancelaria opracowywała kompleksowe rekomendacje prawne dla Klienta oraz realizowała całościowe zastępstwo prawne wobec organów podatkowych i skarbowych.

Aktywny udział prawników Kancelarii w procesie zawierania umów menedżerskich w spółkach dużej grupy kapitałowej.

Kancelaria w imieniu zarządu spółki akcyjnej uczestniczyła w sporządzaniu oraz wynegocjowała z wiodącym akcjonariuszem pakiet umów menedżerskich (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy bonusowe) .

więcej »

Umowy zawierały postanowienia o pakiecie ubezpieczeniowym, pakiecie medycznym, funduszu reprezentacji, rekompensacie z tytułu zakończenia pełnienia funkcji w zarządzie, zakresie zakazu konkurencji, odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

Udział Kancelarii w obsłudze prawnej transkacji i inwestycji kapitałowej o wielkiej wartości.

Kancelaria w imieniu akcjonariuszy spółki akcyjnej sporządziła i wynegocjowała umowę inwestycyjną wraz z wszelkimi załącznikami określającą przebieg transakcji kapitałowej.

więcej »

Tj. procedurę nabycia akcji nowej emisji w spółce akcyjnej przez fundusz inwestycyjny typu venture capital. Kancelaria przeprowadziła konieczne procedury korporacyjne, sądowe (KRS) i administracyjne (MSWiA, UOKiK), towarzyszące tej umowie. Wersje językowe dokumentów: polska, angielska.

Zastępstwo w postępowaniu kontrolno-skarbowym, przygotowanie zarzutów do protokołu w zakresie rozliczeń w podatku od towaru i usług oraz w zakresie podatku dochodowego.

Podstawowe zagadnienia kwestionowane w kontroli dotyczyły usług telekomunikacyjnych oraz usług doradztwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

więcej »

Kancelaria opracowywała kompleksowe rekomendacje prawne dla Klienta oraz realizowała całościowe zastępstwo prawne wobec organów podatkowych i skarbowych.

Reprezentacja prawna i procesowa inwestora (branża spożywcza) w sporze z gminą uzdrowiskową.

Sprawa dotyczyła odszkodowania z tytułu niewykonania infrastruktury technicznej dla planowanej inwestycji budowlanej.

więcej »

Realizowane usługi prawnicze dotyczyły prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska.

Aktywny udział prawników Kancelarii w procesie zawierania umów menedżerskich w spółkach dużej grupy kapitałowej.

Kancelaria w imieniu zarządu spółki akcyjnej uczestniczyła w sporządzaniu oraz wynegocjowała z wiodącym akcjonariuszem pakiet umów menedżerskich (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy bonusowe) .

więcej »

Umowy zawierały postanowienia o pakiecie ubezpieczeniowym, pakiecie medycznym, funduszu reprezentacji, rekompensacie z tytułu zakończenia pełnienia funkcji w zarządzie, zakresie zakazu konkurencji, odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

Reprezentacja prawna i procesowa dla inwestora (branży piwowarskiej).

Spór z wykonawcą robót budowlanych w sprawie o zapłatę żądanego przez niego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

więcej »

Sprawa dotyczyła odmowy zapłaty wynagrodzenia ze względu na wady robót budowlanych oraz sporu o charakter tych wad (istotne – nieistotne wady oraz usuwalne – nieusuwalne wady).

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Close
facebook twitter Kanał RSS Gra karciana