Kancelaria Wójcik-Złotnik / Wójcik-Złotnik
PLEN

Aktualności

 

Aplikacja "Frank" - zapowiedź

Aplikacja "Frank" to zbiorcze ujęcie kursów waluty CHF wiodących banków.

więcej »

Aplikacja ma na celu poprawienie świadomości społecznej w zakresie wahań kursów waluty CHF w poszczególnych bankach wobec spłaty kredytów hipotecznych. Dane te zostały zaimportowane z wybranych, obowiązujących tabeli kursowych wybranych godzin wiodących banków, które na przestrzeni ostatnich 10 lat udzielały kredytów hipotecznych. 

Wernisaż Bogumiła Krużla w SCK Muzeum Regionalnym w Mielcu.

Po raz kolejny Kancelaria wspiera działalność artystyczną.

więcej »

Tym razem wspomagamy twórczość znanego krakowskiego fotografika Bogumiła Krużla oraz jego retrospektywną wystawę fotografii. Podczas wernisażu będzie można posłuchać znanych utworów Leonarda Cohena w wykonaniu wokalisty Michała Łanuszki.

Ustawy Chorwacka i Węgierska w sprawach dotyczących kredytów w CHF w tych krajach.

Od teraz mamy szerszą perspektywę.

więcej »

Poddaliśmy analizie ustawy, którymi Węgrzy i Chorwaci uregulowali sprawę kredytów we frankach i którymi parlamenty tych krajów zapewniły swoim obywatelom ochronę przed przemocą ekonomiczną i lichwą. Szczegóły – wkrótce!

Zmiana adresu warszawskiego biura Kancelarii.

Zapraszamy na ul. Lądową 6 w Warszawie!

więcej »

Po długich poszukiwaniach - w końcu udało się. Mamy nowe biuro w Warszawie. Jesteśmy jeszcze bliżej Sądu Okręgowego w Warszawie. Czas to pieniądz, nie warto go tracić przez korki na drogach ;)

Cypr – Pafos 2015 r.

Konferencja Kancelarii o tematyce „Bezpieczeństwo Prawne i Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego.”

więcej »

Celem konferencji była wymiana myśli oraz prezentacja wyników badań dotyczących bezpieczeństwa prawnego i ekonomicznego obrotu gospodarczego. Tematyką omawianych zagadnień było m.in. zarządzanie w ryzykiem prawnym i ekonomicznym w obrocie gospodarczym.

Sąd Najwyższy w sprawie premii pieniężnych od obrotu - sygn. akt III CZP 73/15

Sąd Najwyższy uznał, że nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący zakazanej tzw. opłaty półkowej.

więcej »

Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści: w stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Warszawa Radisson Blu Sobieski Konferencja „Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego”.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mamy do czynienia się gorącym tematem tzw. frankowiczów.

więcej »

Tematyka konferencji jest odpowiedzią na problemy dotykające wielu kredytobiorców. Z przemocą ekonomiczną mamy do czynienia na co dzień. Lichwa jest zagrożeniem. Nie jesteśmy obojętni na te problemy, dlatego budujemy kompleksową i skuteczną ofertę usług prawniczych w tym obszarze.

Koncert Krzysztofa Kobylińskiego na Festiwalu Warsaw Summer Jazz 2015 r.

W tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć jako sponsor w jednym z najbardziej liczących się festiwali jazzowych w Europie.

więcej »

Światowa pozycja warszawskiego festiwalu jest niepodważalna. Festiwal odbywa się corocznie na przełomie czerwca i lipca. Na scenach Warsaw Summer Jazz Days można zobaczyć największe światowe gwiazdy jazzu.

Tomasz Leśko w dzienniku "Rzeczpospolita"

Wypowiedź o skuteczności wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w warunkach istnienia zapisu na sąd polubowny.

więcej »

"Duże sieci handlowe uciekają do arbitrażu przed sądami, aby nie płacić kar za delikt. Dziś powszechnie stosowną metodą zapobiegawczą sieci handlowych jest zapis na Sąd Polubowny. Według Sądu Apelacyjnego zawezwanie do próby ugodowej mające miejsce przed sądem powszechnym nie przerywa biegu przedawnienia w przypadku umownego zapisu na Sąd Polubowny. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca może dochodzić swoich praw wyłącznie przed Sądem Polubownym, a sytuacji zawezwania do próby ugodowej jedynie wtedy gdy Sąd Polubowny dopuszcza taką formę w swoim Regulaminie."

Aplikacja "Frank" - zapowiedź

Aplikacja "Frank" to zbiorcze ujęcie kursów waluty CHF wiodących banków.

więcej »

Aplikacja ma na celu poprawienie świadomości społecznej w zakresie wahań kursów waluty CHF w poszczególnych bankach wobec spłaty kredytów hipotecznych. Dane te zostały zaimportowane z wybranych, obowiązujących tabeli kursowych wybranych godzin wiodących banków, które na przestrzeni ostatnich 10 lat udzielały kredytów hipotecznych. 

Sąd Najwyższy w sprawie premii pieniężnych od obrotu - sygn. akt III CZP 73/15

Sąd Najwyższy uznał, że nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący zakazanej tzw. opłaty półkowej.

więcej »

Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści: w stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wernisaż Bogumiła Krużla w SCK Muzeum Regionalnym w Mielcu.

Po raz kolejny Kancelaria wspiera działalność artystyczną.

więcej »

Tym razem wspomagamy twórczość znanego krakowskiego fotografika Bogumiła Krużla oraz jego retrospektywną wystawę fotografii. Podczas wernisażu będzie można posłuchać znanych utworów Leonarda Cohena w wykonaniu wokalisty Michała Łanuszki.

Warszawa Radisson Blu Sobieski Konferencja „Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego”.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mamy do czynienia się gorącym tematem tzw. frankowiczów.

więcej »

Tematyka konferencji jest odpowiedzią na problemy dotykające wielu kredytobiorców. Z przemocą ekonomiczną mamy do czynienia na co dzień. Lichwa jest zagrożeniem. Nie jesteśmy obojętni na te problemy, dlatego budujemy kompleksową i skuteczną ofertę usług prawniczych w tym obszarze.

Ustawy Chorwacka i Węgierska w sprawach dotyczących kredytów w CHF w tych krajach.

Od teraz mamy szerszą perspektywę.

więcej »

Poddaliśmy analizie ustawy, którymi Węgrzy i Chorwaci uregulowali sprawę kredytów we frankach i którymi parlamenty tych krajów zapewniły swoim obywatelom ochronę przed przemocą ekonomiczną i lichwą. Szczegóły – wkrótce!

Koncert Krzysztofa Kobylińskiego na Festiwalu Warsaw Summer Jazz 2015 r.

W tym roku mieliśmy okazję uczestniczyć jako sponsor w jednym z najbardziej liczących się festiwali jazzowych w Europie.

więcej »

Światowa pozycja warszawskiego festiwalu jest niepodważalna. Festiwal odbywa się corocznie na przełomie czerwca i lipca. Na scenach Warsaw Summer Jazz Days można zobaczyć największe światowe gwiazdy jazzu.

Zmiana adresu warszawskiego biura Kancelarii.

Zapraszamy na ul. Lądową 6 w Warszawie!

więcej »

Po długich poszukiwaniach - w końcu udało się. Mamy nowe biuro w Warszawie. Jesteśmy jeszcze bliżej Sądu Okręgowego w Warszawie. Czas to pieniądz, nie warto go tracić przez korki na drogach ;)

Tomasz Leśko w dzienniku "Rzeczpospolita"

Wypowiedź o skuteczności wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w warunkach istnienia zapisu na sąd polubowny.

więcej »

"Duże sieci handlowe uciekają do arbitrażu przed sądami, aby nie płacić kar za delikt. Dziś powszechnie stosowną metodą zapobiegawczą sieci handlowych jest zapis na Sąd Polubowny. Według Sądu Apelacyjnego zawezwanie do próby ugodowej mające miejsce przed sądem powszechnym nie przerywa biegu przedawnienia w przypadku umownego zapisu na Sąd Polubowny. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca może dochodzić swoich praw wyłącznie przed Sądem Polubownym, a sytuacji zawezwania do próby ugodowej jedynie wtedy gdy Sąd Polubowny dopuszcza taką formę w swoim Regulaminie."

Cypr – Pafos 2015 r.

Konferencja Kancelarii o tematyce „Bezpieczeństwo Prawne i Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego.”

więcej »

Celem konferencji była wymiana myśli oraz prezentacja wyników badań dotyczących bezpieczeństwa prawnego i ekonomicznego obrotu gospodarczego. Tematyką omawianych zagadnień było m.in. zarządzanie w ryzykiem prawnym i ekonomicznym w obrocie gospodarczym.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Close
facebook twitter Kanał RSS Gra karciana