Kancelaria Wójcik-Złotnik / Wójcik-Złotnik
PLEN
RODO - Opieka prawna w zakresie zgodności z nowym rozporządzeniem o ochronie danych

RODO - Opieka prawna w zakresie zgodności z nowym rozporządzeniem o ochronie danych

OFERUJEMY POMOC PRAWNĄ W ZAPEWNIENIU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA prowadzenia działalności w zgodzie z nowym
rozporządzeniem o ochronie danych – RODO.

AUDYT ZGODNOŚCI
Przeprowadzimy kompleksową weryfikację zgodności przetwarzania danych osobowych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych zwanym RODO m. in:

 • przeprowadzimy audyt wstępny, w celu zidentyfikowania zbiorów i zakresu danych osobowych przetwarzanych przez Ciebie w formie elektronicznej i tradycyjnej (dokumenty), z uwzględnieniem szczególnych kategorii danych,
 • skontrolujemy sposób pozyskiwania zgód osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych,
 • zweryfikujemy stosowane zgody i zmodyfikujemy je w celu dostosowania do przepisów RODO,
 • zweryfikujemy stosowane klauzule informacyjne i rozszerzymy w celu dostosowania do przepisów RODO,
 • zweryfikujemy podleganie obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,
 • zweryfikujemy podleganie obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
 • zweryfikujemy stosowane umowy powierzenia i uzupełnimy w celu dostosowania do przepisów RODO,
 • zweryfikujemy spełnienie przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
 • zweryfikujemy zgodność przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
 • zweryfikujemy dokumenty wykorzystywane w relacjach z Klientami, ustalimy obszary, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności,
 • damy Ci optymalne rekomendacje w zakresie realizacji tzw. Privacy by Design i Privacy by Default,
 • zweryfikujemy stosowane techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ocenimy pod kątem zgodności z RODO,
 • sformułujemy wytyczne w zakresie dostosowania aktualnego modelu ochrony danych osobowych do wymagań RODO
 • opracujemy analizę możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych.


ANALIZY RYZYKA
Przeprowadzimy analizy ryzyka (działań niepożądanych zagrożonych wysokimi karami):

 • ocenę skutków przetwarzania danych pod kątem właściwej ochrony danych,
 • analizę ryzyka związanego z realizacją obowiązku tzw. Privacy by Design,
 • analizę ryzyka związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych,
 • analizę ryzyka związanego z wpływem przetwarzania na prywatność.


WDROŻENIA OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ
Zapewnimy opiekę i wsparcie przy wdrożeniu optymalnych rekomendacji z zakresu RODO

 • zapewnimy nasze doradztwo przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych i ograniczenia przetwarzania,
 • utworzymy Politykę Ochrony Danych Osobowych lub przekształcimy istniejącą Politykę Bezpieczeństwa, Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami do postaci zgodnej z przepisami RODO,
 • przygotujemy wzór informacji w trybie przepisów RODO,
 • przygotujemy wzory stosownych upoważnień i umów powierzenia,
 • opracujemy rejestr czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
 • opracujemy polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń,
 • przeszkolimy pracowników i kadrę zarządzająca w zakresie zasad stosowania RODO.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Close
facebook twitter Kanał RSS Gra karciana