Biuro
Lifestyle
Kancelaria

Od ponad ćwierć wieku tworzymy zespół wzajemnie uzupełniających się ekspertów, gwarantujących Klientom obsługę prawną przy zachowaniu najwyższych standardów.
Kancelaria

Od ponad ćwierć wieku tworzymy zespół wzajemnie uzupełniających się ekspertów, gwarantujących Klientom obsługę prawną przy zachowaniu najwyższych standardów.

rozumiemy wagę naszej pracy

dbamy
o skuteczność

stosujemy optymalne rozwiązania

wspieramy proces decyzyjny

zapewniamy bezpośredni i szybki kontakt

Nasze specjalizacje
Kompetencje w sprawach nieuczciwej konkurencji budujemy już kilkanaście lat.

W kilkuset sprawach sądowych skutecznie zwalczaliśmy zagrożenia i naruszenia zasad uczciwej konkurencji i tym samym interesów naszych Klientów.

Broniliśmy naszych Klientów w tych sprawach przed czynami nieuczciwej konkurencji, nieuczciwym osiągnięciem przewagi rynkowej i jej wykorzystywaniem.

Do naszych specjalności należy:

 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji i praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej
 • polityka compliance w dziedzinie nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolowych
 • doradztwo i spory w dziedzinie zakazu konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • przygotowanie i opiniowanie umów
 • spory sądowe w tych dziedzinach
Z pasją reprezentujemy konsumentów wobec wielkich korporacji, takich jaki banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Na naszej zawodowej drodze wyspecjalizowaliśmy się w ochronie prawnej słabszych uczestników rynku – przedsiębiorców i konsumentów. To jedna z podstawowych wizytówek naszej Kancelarii, wręczanych naszym Klientom jako dowód naszych kompetencji.

Nasze usługi w tej materii to:

 • spory z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi (kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia) i innymi dużymi korporacjami
 • ochrona przed umownymi klauzulami abuzywnymi, nieuczciwymi praktykami rynkowymi
Działalność naszej Kancelarii, począwszy od 1995 r., jest związana z obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych.

Oferujemy usługi prawne o następującym zakresie:

 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • opiniowanie i redagowanie projektów aktów prawnych jednostki samorządowej
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów, decyzji, uchwał organów kolegialnych, postanowień, porozumień administracyjnych
 • monitorowanie i informowanie o zmianach kompetencji i zasad wykonywania zadań samorządu terytorialnego wynikających ze zmian prawa
 • wsparcie i uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach z innymi organami administracji publicznej oraz z podmiotami sektora prywatnego
 • wsparcie, na etapie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania, w zakresie środków unijnych i krajowych funduszy pomocowych
 • obsługa prawna innych jednostek organizacyjnych podległych gminie (przedsiębiorstwa usług komunalnych, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej)
W procedurach zamówień publicznych i … sporach w tej dziedzinie reprezentujemy z pasją – i wykonawców i zamawiających. W tych dziedzinach asystujemy prawnie na każdym etapie.

Kompetencje w tym zakresie budujemy od kilkunastu lat, prowadząc obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego na terenie Małopolski.

Zapewniamy:

 • wsparcie prawne przy opracowaniu SWZ lub ofert
 • wparcie prawne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • nadzór prawny nad realizacją zamówienia publicznego
 • obsługa postępowań odwoławczych, reprezentacja przed KIO i przed sądami
 • obsługa prawna zawierania i realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych oraz sporów na ich tle

Nieuczciwa
konkurencja

3
Kliknij

Zamówienia
publiczne

3
Kliknij

Ochrona
konsumenta

3
Kliknij

Samorząd
terytorialny

3
Kliknij
Nasze specjalizacje
Nieuczciwa konkurencja
Kompetencje w sprawach nieuczciwej konkurencji budujemy już kilkanaście lat.

W kilkuset sprawach sądowych skutecznie zwalczaliśmy zagrożenianaruszenia zasad uczciwej konkurencji i tym samym interesów naszych Klientów.

Broniliśmy naszych Klientów w tych sprawach przed czynami nieuczciwej konkurencji, nieuczciwym osiągnięciem przewagi rynkowej i jej wykorzystywaniem.

Do naszych specjalności należy:

 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji i praktyk nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej
 • polityka compliance w dziedzinie nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolowych
 • doradztwo i spory w dziedzinie zakazu konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • przygotowanie i opiniowanie umów
 • spory sądowe w tych dziedzinach
Ochrona konsumenta
Z pasją reprezentujemy konsumentów wobec wielkich korporacji, takich jaki banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Na naszej zawodowej drodze wyspecjalizowaliśmy się w ochronie prawnej słabszych uczestników rynku – przedsiębiorców i konsumentów. To jedna z podstawowych wizytówek naszej Kancelarii, wręczanych naszym Klientom jako dowód naszych kompetencji.

Nasze usługi w tej materii to:

 • spory z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi (kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia) i innymi dużymi korporacjami
 • ochrona przed umownymi klauzulami abuzywnymi, nieuczciwymi praktykami rynkowymi
Zamówienia publiczne
procedurach zamówień publicznych i … sporach w tej dziedzinie reprezentujemy z pasją – i wykonawców i zamawiających. W tych dziedzinach asystujemy prawnie na każdym etapie.

Kompetencje w tym zakresie budujemy od kilkunastu lat, prowadząc obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego na terenie Małopolski.

Zapewniamy:

 • wsparcie prawne przy opracowaniu SWZ lub ofert
 • wparcie prawne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • nadzór prawny nad realizacją zamówienia publicznego
 • obsługa postępowań odwoławczych, reprezentacja przed KIO i przed sądami
 • obsługa prawna zawierania i realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych oraz sporów na ich tle
Samorząd terytorialny
Działalność naszej Kancelarii, począwszy od 1995 r., jest związana z obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych.

Oferujemy usługi prawne o następującym zakresie:

 • reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • opiniowanie i redagowanie projektów aktów prawnych jednostki samorządowej
 • opiniowanie i sporządzanie projektów umów, decyzji, uchwał organów kolegialnych, postanowień, porozumień administracyjnych
 • monitorowanie i informowanie o zmianach kompetencji i zasad wykonywania zadań samorządu terytorialnego wynikających ze zmian prawa
 • wsparcie i uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach z innymi organami administracji publicznej oraz z podmiotami sektora prywatnego
 • wsparcie, na etapie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania, w zakresie środków unijnych i krajowych funduszy pomocowych
 • obsługa prawna innych jednostek organizacyjnych podległych gminie (przedsiębiorstwa usług komunalnych, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej)
Nasze nowości

Sprawdź jakie nowe usługi mamy w swojej ofercie
Spory deweloperów z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych to kluczowa kwestia dla każdego dewelopera w Polsce.

Prawidłowe działania prawne dewelopera w tej materii niwelują ryzyko zatrzymania procesu inwestycyjnego, a także optymalizują jego koszty.

Aktywny, legalny nadzór nad umowami dewelopera z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi to szansa realizację uzasadnionych interesów dewelopera.

Dlatego nasza Kancelaria, która od ponad 20 lat specjalizuje się w usługach prawnych z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku, uruchomiła nową usługę prawną: sporów sądowych deweloperów z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, szczególnie w zakresie kosztów budowy i warunków przejęcia sieci wodociągowo – kanalizacyjnych przez te przedsiębiorstwa.

Nasza dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie dowodzą, że przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w relacji z deweloperami dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji oraz nadużywają pozycji dominującej na rynku, utrudniając deweloperom dostęp do rynku budownictwa mieszkaniowego i pogarszając ich pozycję ekonomiczną.

Jeśli planujesz wybudować lub wybudowałeś sieć wodociągowo – kanalizacyjną i nie jesteś zadowolony z warunków ich przejęcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgłoś się do nas!

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

Postępowanie dyscyplinarne w szkole/przedszkolu/placówce to zawsze nieprzyjemne doświadczenie dla samego nauczyciela, którego dotyczy, jak i trudny czas dla całej kadry dydaktycznej podmiotu.

Prawidłowe działania prawne w tej procedurze mogą
zniwelować ryzyko nałożenia kary dyscyplinarnej.

Bowiem aktywny rzecznik dyscyplinarny w Twojej szkole/przedszkolu/placówce może wymagać legalnego nadzoru nad prowadzonym przez rzecznika postępowaniem, działania zmierzającego do „oczyszczenia” nauczyciela z zarzutów dyscyplinarnych oraz  przywrócenia ładu i spokoju w Jego miejscu pracy.

Dlatego nasza Kancelaria, która od ponad 25 lat zapewnia usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla podległych im szkół, przedszkoli i placówek , uruchomiła nową usługę wsparcia prawnego postępowania dyscyplinarnego nauczycieli.

Nasza dotychczasowa działalność, niejednokrotnie i z powodzeniem kończyła postępowania  dyscyplinarne nauczycieli brakiem ukarania.

Jeśli rzecznik dyscyplinarny zapukał właśnie do Twoich drzwi, nie czekaj dłużej i skontaktuj się z nami!

Spory deweloperów z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

3
Kliknij

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

3
Kliknij

Nasze nowości

Spory deweloperów z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi

Spory deweloperów z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych to kluczowa kwestia dla każdego dewelopera w Polsce.

Prawidłowe działania prawne dewelopera w tej materii niwelują ryzyko zatrzymania procesu inwestycyjnego, a także optymalizują jego koszty.

Aktywny, legalny nadzór nad umowami dewelopera z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi to szansa realizację uzasadnionych interesów dewelopera.

Dlatego nasza Kancelaria, która od ponad 20 lat specjalizuje się w usługach prawnych z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku, uruchomiła nową usługę prawną: sporów sądowych deweloperów z przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, szczególnie w zakresie kosztów budowy i warunków przejęcia sieci wodociągowo – kanalizacyjnych przez te przedsiębiorstwa.

Nasza dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie dowodzą, że przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w relacji z deweloperami dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji oraz nadużywają pozycji dominującej na rynku, utrudniając deweloperom dostęp do rynku budownictwa mieszkaniowego i pogarszając ich pozycję ekonomiczną.

Jeśli planujesz wybudować lub wybudowałeś sieć wodociągowo – kanalizacyjną i nie jesteś zadowolony z warunków ich przejęcia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgłoś się do nas!

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli

Postępowanie dyscyplinarne w szkole/przedszkolu/placówce to zawsze nieprzyjemne doświadczenie dla samego nauczyciela, którego dotyczy, jak i trudny czas dla całej kadry dydaktycznej podmiotu.

Prawidłowe działania prawne w tej procedurze mogą zniwelować ryzyko nałożenia kary dyscyplinarnej.

Bowiem aktywny rzecznik dyscyplinarny w Twojej szkole/przedszkolu/placówce może wymagać legalnego nadzoru nad prowadzonym przez rzecznika postępowaniem, działania zmierzającego do „oczyszczenia” nauczyciela z zarzutów dyscyplinarnych oraz  przywrócenia ładu i spokoju w Jego miejscu pracy.

Dlatego nasza Kancelaria, która od ponad 25 lat zapewnia usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla podległych im szkół, przedszkoli i placówek , uruchomiła nową usługę wsparcia prawnego postępowania dyscyplinarnego nauczycieli.

Nasza dotychczasowa działalność, niejednokrotnie i z powodzeniem kończyła postępowania  dyscyplinarne nauczycieli brakiem ukarania.

Jeśli rzecznik dyscyplinarny zapukał właśnie do Twoich drzwi, nie czekaj dłużej i skontaktuj się z nami!

Nasz zespół
C
 • wspólnik i współzałożyciel Firmy Prawniczej Wójcik i Złotnik s.c.
 • radca prawny od 2000 roku, nieuczciwa konkurencja i ochrona konsumentów to jego obszar specjalizacji w Kancelarii, a spory z wielkimi korporacjami (bankami, sieciami handlowymi, ubezpieczycielami) cieszą się Jego szczególnym zainteresowaniem
 • pasjonat gry na gitarze elektrycznej i perkusji, globtroter, smakosz win i kuchni świata
C
 • wspólnik i współzałożyciel Firmy Prawniczej Wójcik i Złotnik s.c.
 • radca prawny od 2000 roku, usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego i prawo zamówień publicznych to dwie głównie obsługiwane sfery prawne od początku istnienia Kancelarii
 • pasjonat fotografii, meloman, uzależniony od ciszy i kawy domator, uwielbia psy
C
 • radca prawny z wieloletnim stażem w Kancelarii
 • w firmie odpowiedzialna za obsługę jednostek samorządu terytorialnego a także przedsiębiorstw zagranicznych
 • kinomanka, amatorka dobrej książki, zapalona właścicielka własnego ogródka warzywnego i kwiatowego
C
 • radca prawny z wieloletnim stażem w Kancelarii
 • specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi, koordynuje sprawy związane z obsługą windykacji masowej
 • kibic piłki nożnej, praktykujący piłkarz, namiętny widz kanałów sportowych
C
Jeśli oceniasz się, że jesteś:

 • rozsądny, dobrze wykształcony i dynamiczny
 • odporny na stres i presję czasu w pracy
 • głodny wiedzy w praktyce

Zapraszamy do zespołu, trafisz w sam jego środek 😉

C
 • radca prawny odpowiedzialny za wizerunek i promocję Kancelarii, łącznik z Klientami
 • odpowiedzialny za marketing Kancelarii, w tym prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, pozyskiwanie nowych Klientów i ustalanie warunków współpracy oraz kontakt ze zleceniodawcami spraw Kancelarii
 • uwielbia góry i rowerowy off-road, posiadacz licznika z wielką liczbą kilometrów przebytych tras rowerowych
C
 • zarządza biurem Kancelarii, organizuje podróże służbowe i dba o punktualność zespołu na rozprawach
 • kontroluje rozliczenia Kancelarii oraz nadzoruje obieg dokumentacji i informacji w zakresie finansowym i kadrowym Kancelarii
 • renowacja i kolekcjonowanie antyków to Jej największa pasja
C
 • w Kancelarii – cenne wsparcie
 • aplikant radcowski, wspiera radców prawnych w realizowanych zadaniach w niemal każdej specjalności Kancelarii, jak na aplikanta przystało…
 • pasjonat sportów siłowych, survivalu i filozofii przyrody
C
 • asystentka administracyjna w Kancelarii,
 • osoba o wielkiej sprawności w obsłudze wielu programów na każdym komputerze i ze zdolnością  ogromnej szybkości pisania na klawiaturze komputera i wyszukiwania tego co trzeba w internecie i portalach informacyjnych wszystkich sądów
 • miłośniczka starej motoryzacji i… meandrów mechaniki pojazdowej
Nasz zespół
C
 • wspólnik i współzałożyciel Firmy Prawniczej Wójcik i Złotnik s.c.
 • radca prawny od 2000 roku, nieuczciwa konkurencja i ochrona konsumentów to jego obszar specjalizacji w Kancelarii, a spory z wielkimi korporacjami (bankami, sieciami handlowymi, ubezpieczycielami) cieszą się Jego szczególnym zainteresowaniem
 • pasjonat gry na gitarze elektrycznej i perkusji, globtroter, smakosz win i kuchni świata
C
 • wspólnik i współzałożyciel Firmy Prawniczej Wójcik i Złotnik s.c.
 • radca prawny od 2000 roku, usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego i prawo zamówień publicznych to dwie głównie obsługiwane sfery prawne od początku istnienia Kancelarii
 • pasjonat fotografii, meloman, uzależniony od ciszy i kawy domator, uwielbia psy
C
 • radca prawny z wieloletnim stażem w Kancelarii
 • w firmie odpowiedzialna za obsługę jednostek samorządu terytorialnego a także przedsiębiorstw zagranicznych
 • kinomanka, amatorka dobrej książki, zapalona właścicielka własnego ogródka warzywnego i kwiatowego
C
 • radca prawny z wieloletnim stażem w Kancelarii
 • specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi, koordynuje sprawy związane z obsługą windykacji masowej
 • kibic piłki nożnej, praktykujący piłkarz, namiętny widz kanałów sportowych
C
Jeśli oceniasz się, że jesteś:

 • rozsądny, dobrze wykształcony i dynamiczny
 • odporny na stres i presję czasu w pracy
 • głodny wiedzy w praktyce

Zapraszamy do zespołu, trafisz w sam jego środek 😉

C
 • radca prawny odpowiedzialny za wizerunek i promocję Kancelarii, łącznik z Klientami
 • odpowiedzialny za marketing Kancelarii, w tym prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, pozyskiwanie nowych Klientów i ustalanie warunków współpracy oraz kontakt ze zleceniodawcami spraw Kancelarii
 • uwielbia góry i rowerowy off-road, posiadacz licznika z wielką liczbą kilometrów przebytych tras rowerowych
C
 • zarządza biurem Kancelarii, organizuje podróże służbowe i dba o punktualność zespołu na rozprawach
 • kontroluje rozliczenia Kancelarii oraz nadzoruje obieg dokumentacji i informacji w zakresie finansowym i kadrowym Kancelarii
 • renowacja i kolekcjonowanie antyków to Jej największa pasja
C
 • w Kancelarii – cenne wsparcie
 • aplikant radcowski, wspiera radców prawnych w realizowanych zadaniach w niemal każdej specjalności Kancelarii, jak na aplikanta przystało…
 • pasjonat sportów siłowych, survivalu i filozofii przyrody
C
 • asystentka administracyjna w Kancelarii,
 • osoba o wielkiej sprawności w obsłudze wielu programów na każdym komputerze i ze zdolnością  ogromnej szybkości pisania na klawiaturze komputera i wyszukiwania tego co trzeba w internecie i portalach informacyjnych wszystkich sądów
 • miłośniczka starej motoryzacji i… meandrów mechaniki pojazdowej
Nasze media

Pod Wpływem Paragrafu

Facebook

Firma Prawnicza Wójcik i Złotnik - Kancelaria Radców Prawnych

Firma Prawnicza Wójcik i Złotnik - Kancelaria Radców Prawnych

645

Od ponad ćwierć wieku tworzymy zespół wzajemnie uzupełniających się ekspertów, gwarantujących Klientom obsługę prawną przy zachowaniu najwyższych standardów.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Wysłuchać (i obejrzeć) nasze treści na kanale YT można więcej niż raz 😉

👉 Link w komentarzu❗👈
... Zobacz więcejZobacz mniej

Wysłuchać (i obejrzeć) nasze treści na kanale YT można więcej niż raz 😉

👉 Link w komentarzu❗👈

Logo jako rodzaj twórczości może korzystać z ochrony 🔒 jak każdy inny utwór. Ochrona przysługuje jego twórcy.
Prawo autorskie gwarantuje ochronę przed kopiowaniem lub naśladowaniem przez konkurencję. Jednak nie chroni ono przed przypadkowym stworzeniem podobnego lub identycznego logo przez innego twórcę. Dlatego warto rozważyć dodatkową ochronę poprzez zarejestrowanie logo jako znaku towarowego.
Twórca może „sprzedać” logo udzielając licencji lub wprost sprzedając autorskie prawa majątkowe do niego. W tym wypadku z ochrony korzystać będzie i twórca i nabywca praw 🤝
... Zobacz więcejZobacz mniej

Logo jako rodzaj twórczości może korzystać z ochrony 🔒 jak każdy inny utwór. Ochrona przysługuje jego twórcy.
Prawo autorskie gwarantuje ochronę przed kopiowaniem lub naśladowaniem przez konkurencję. Jednak nie chroni ono przed przypadkowym stworzeniem podobnego lub identycznego logo przez innego twórcę. Dlatego warto rozważyć dodatkową ochronę poprzez zarejestrowanie logo jako znaku towarowego.
Twórca może „sprzedać” logo udzielając licencji lub wprost sprzedając autorskie prawa majątkowe do niego. W tym wypadku z ochrony korzystać będzie i twórca i nabywca praw 🤝

Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru mogą odliczyć straty, w tym m.in. wydatki na towary handlowe, które spłonęły 🔥 🔥 🔥
Wydatki 💸 te można uznać za koszt uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o towary, które spłonęły, wygląda na to, że przedsiębiorca nie musiałby płacić VAT należnego, natomiast zachowa prawo do odliczenia VAT naliczonego. W sytuacji sporu z organem podatkowym, można powołać się na orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym, jeśli podatnik nie sprzeda towaru nie z własnej winy (bo np. towar spłonął w pożarze), to nadal zachowuje prawo do odliczenia.
Przedsiębiorca poszkodowany w wyniku pożaru, może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów stratę w towarach handlowych, o ile nie ponosi winy oraz zostanie ona właściwie udokumentowana.
Należy także pamiętać, że jeżeli towary zniszczone w wyniku pożaru były objęte ubezpieczeniem, to otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wprawdzie wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ale niestety z wyjątkiem m.in. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z których dochody są opodatkowane wg zasad ogólnych (skala podatkowa) albo tzw. podatkiem liniowym.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru mogą odliczyć straty, w tym m.in. wydatki na towary handlowe, które spłonęły 🔥 🔥 🔥
Wydatki 💸 te można uznać za koszt uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o towary, które spłonęły, wygląda na to, że przedsiębiorca nie musiałby płacić VAT należnego, natomiast zachowa prawo do odliczenia VAT naliczonego. W sytuacji sporu z organem podatkowym, można powołać się na orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym, jeśli podatnik nie sprzeda towaru nie z własnej winy (bo np. towar spłonął w pożarze), to nadal zachowuje prawo do odliczenia.
Przedsiębiorca poszkodowany w wyniku pożaru, może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów stratę w towarach handlowych, o ile nie ponosi winy oraz zostanie ona właściwie udokumentowana. 
Należy także pamiętać, że jeżeli towary zniszczone w wyniku pożaru były objęte ubezpieczeniem, to otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wprawdzie wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ale niestety z wyjątkiem m.in. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z których dochody są opodatkowane wg zasad ogólnych (skala podatkowa) albo tzw. podatkiem liniowym.
Wczytaj więcej
Aktualności
 • Wybierz datę
 • Wybierz datę
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Referencje

To oni Wam pomogą przebrnąć ten proces, zapewnią poczucie spokoju w trudnych chwilach. Pragniemy wyrazić tą drogą słowa olbrzymiego uznania oraz serdeczne podziękowania za profesjonalizm usługi.

Adam Sanecki – Wspólnik Adamet  A.Sanecki i Wspólnicy Sp. J.

W trakcie rozpraw obserwowałem profesjonalizm, zaangażowanie i perfekcyjny warsztat wykonywanego zawodu. Dobrze jest pracować z dobrymi prawnikami, ale jeszcze lepiej jest pracować z najlepszymi, a za taką uważam Firmę Prawniczą Wójcik i Złotnik.

Mirosław Burzyński – Właściciel Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego MGB

Najlepsza Kancelaria jaką znam. Profesjonalizm w każdym calu.

Andrzej Krzywicki – Właściciel Krzywicki Szkółkarstwo

Nasze doświadczenia z firmą Wójcik i Złotnik S.C. miały wzorowy przebieg. Przede wszystkim jednak, podejmowane przez nią działania oraz świadczone usługi charakteryzowały się wysoką skutecznością i jakością.

Julian Łaba – Członek Zarządu Abisal Sp. z o.o

Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka, umiejętność prawidłowej oceny sytuacji biznesowych to kolejne atuty przemawiające za współpracą z Kancelarią. Z pełnym przekonaniem polecamy tę wiodącą na rynku polskim Kancelarię jako godnego polecenia partnera.

Grzegorz Stachowiak – Prezes Zarządu Hanmar Sp. z o.o.

Prawnicy Kancelarii Wójcik i Złotnik to osoby charakteryzujące się dużą inteligencją, którzy w sposób elokwentny używają właściwych argumentów budując przewagę w sporach sądowych. Bez żadnych wątpliwości wskazujemy Ich, jako Tych którzy wyróżniają się na tle konkurencji naszego kraju.

Edward Marciniak – Właściciel Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego Chemia-Bomar

W okresie współpracy Firma Prawnicza Wójcik i Złotnik S.C. podchodziła do realizacji naszego zlecenia z dużą operatywnością i skrupulatnością. Wykazała się rzeczowością oraz kompetencjami, spełniając nasze oczekiwania.

Stanisław Zieliński – Wspólnik Faro S.Zieliński, K.Putanowicz Sp. J.

Meliśmy okazję i przyjemność wielokrotnie skorzystać z Ich profesjonalnej obsługi prawnej. Najistotniejsze w tej współpracy są jej dobre owoce.

Władysław Fedejko – Prezes Zarządu Eko-Koral Sp. z o.o.

Dziś to My pragniemy szczerze polecić Firmę Prawniczą Wójcik i Złotnik S.C. Kancelarię Radców Prawnych jako jedną z najlepszych w Polsce, z którą do tej pory mieliśmy okazję poznać.

Danuta Pawłowska – Właściciel Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych i Zabawkarstwo

Profesjonalne podejście do zleconych zadań przełożyło się na korzystny wynik powierzonych spraw.

Jerzy Duda – Prezes Zarządu Koh-I-Noor Hardtmuth Polska Sp. z o.o.

Dzięki Kancelarii nasza firma rozwiązała szereg problemów, których rozwiązania nie podjęły się inne kancelarie. Wsparcie prawne oceniamy jako wybitnie wysokie i na najwyższym poziomie.

Bartosz Hamera – Wspólnik PM Sport P. Lewandowski I M. Wojtiuk Sp. J.

Pragniemy szczerze polecić usługi Firmy Prawniczej Wójcik i Złotnik S.C.- Kancelarię Radców Prawnych jako jedną z nielicznych podmiotów prawnych cechujących się wyjątkowym profesjonalizmem, wnikliwością i co ważne skutecznością dochodzonych roszczeń.

Stanisław Starosz – Prezes Zarządu Bauservice Sp. z o.o.

Zainicjowane pomysły prawne, tezy i właściwie dobrane dowody przełożyły się na wymierne korzyści naszej firmy. Bez cienia wątpliwości pragniemy polecić usługi Kancelarii innym przedsiębiorcom, a w przypadku jakichkolwiek ewentualnych, powstałych wątpliwości rozwiać ich obawy.

Robert Jastrzębski – Właściciel Negra Sport

Kancelaria Wójcik i Złotnik podczas współpracy z K&M Grupa dała się poznać od strony najwyższego profesjonalizmu, podejmując się prowadzenia trudnych spraw i budując wzajemne zaufanie. Miło nas zaskoczyła swą niekonwencjonalną obsługą.

Marek Plaskowski – Prezes Zarządu K&M Grupa Sp. z o.o.

Firma Prawnicza Wójcik i Złotnik S.C. z Krakowa od kilkunastu lat współpracuje z naszą spółką w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. W okresie współpracy z naszą spółką Kancelaria dała się poznać jako zespół profesjonalistów z rzetelnym podejściem do powierzonych zadań.

Marek Klichowski – Prezes Zarządu Italmarco Sp. z o.o.

Z pełnym przekonaniem polecamy wybór właśnie tej Kancelarii, jako najodpowiedniejszej pod kątem prowadzenia dużych, ambitnych spraw sądowych.

Daniel Grzesiak – Wiceprezes Zarządu Zakłady Mięsne Werbliński Sp. z o.o.

Usługi pomocy prawnej cechują najwyższa staranność, terminowość, praktyczna wiedza i doświadczenie. Asertywność radców prawnych przekłada się na skuteczność i efektywność prowadzonych postępowań sądowych spółki.

Marek Łaskowski – Dyrektor Zarządzający Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp. J.

Firma Prawnicza Wójcik i Złotnik S.C. z Krakowa współpracowała i nadal współpracuje ze spółką VEGATechnik Sp. z o.o. w sprawach inwestycji budowlanych, a w tym deweloperskich oraz komercyjnych.  Zespół pod kierownictwem mec. Pawła Wójcika wykazuje się kompleksową wiedzą i dużym doświadczeniem.

Grzegorz Kogut – Prezes Zarządu Vegatechnik Sp. z o.o.

Zarówno radcy prawni, jak i aplikanci cechują się wybitna wiedzą prawniczą i są bardzo waleczni na Sali sądowej. Mogę zapewnić, że każda złotówka wydana na współpracę z kancelarią będzie świetną inwestycją.

Paweł Kobyliński – Prezes Zarządu HH Poland S.A.

Potwierdzamy, iż Kancelaria wykonuje swoje usługi w sposób profesjonalny i kompleksowy. Zlecenia wykonywane są terminowo z należytą starannością, a sporządzane opinie prawne obejmują szerokie spojrzenie na omawiane zagadnienia.

Jacek Jędrzejowski – Prezes Zarządu Fortress S.A.

Sposób wykonywanych zleceń ma charakter dynamiczny, fachowy i trafny. Każdorazowe podejście Kancelarii do którejkolwiek ze spraw przełożyło się na korzystny wynik dla spółki.

Bogdan Wiciński – Prezes Zarządu Manta S.A.

Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o szczegóły procesowe, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz właściwie opracowana strategia procesowa.

Dorota Chmielewska – Członek Zarządu Formaster S.A.

Wiedza, doświadczenie i wysokie kompetencje radców prawnych rodzi w nas poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilności naszej spółki i jej dobrej opieki prawnej.

Katarzyna Kłodaś – Prezes Zarządu Sunny Wines Sp. z o.o.

Nasza współpraca jest nacechowana rzetelnym zaangażowaniem w powierzone sprawy, przy zachowaniu najwyższej staranności  zawodowej oraz terminowości.

Waldemar Żurowski – Prezes Zarządu Altom Sp. z o.o. Sp.K

Wszechstronna wiedza zespołu Kancelarii została skutecznie wykorzystana w sprawach związanych z działalnością naszej firmy, jako właściciela znaku słownego i słowno – graficznego McArthur, a w szczególności przy obsłudze  sporu związanego ze współistnieniem znaków towarowych naszej firmy i znaku spółki z USA i Wielkiej Brytanii.

Janusz Mitoraj – Właściciel Firmy Handlowej C.A.M

Firma Prawnicza dała się poznać jako partner godny polecenia innym firmom i przedsiębiorstwom, legitymujący się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz rzetelnym i terminowym sposobem realizacji usług prawniczych.

Jarosław Kołtun – Członek Zarządu Zakładów
Mięsnych Polonus Sp. z o.o. Sp. K

Ze swej strony oceniamy wysoko profesjonalne podejście do wykonywanych zadań, kompetencje i zaangażowanie Kancelarii.

Arnold Kuźniarski – Zastępca Wójta Gminy Zielonki

Możemy polecić Firmę Prawniczą Wójcik i Złotnik s.c. z Krakowa jako godnego zaufania partnera w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych, w tym również z zakresu prawa budowlanego i gospodarczego obowiązującego na całym terytorium Unii Europejskiej.

Tomasz Szuba – Prezes Zarządu TINES Capital Group S.A.

Pomimo naszego niepokoju o sprawy wobec dużych znaczących przeciwników dzięki mecenasom kancelarii odzyskaliśmy pieniądze, spokój i wiarę w sprawiedliwość.

Ryszard Paśniczek – Właściciel Cerkom Sp. J

Przez cały okres współpracy, Kancelaria wykazywała się profesjonalizmem, pełnym zaangażowaniem i skutecznością w osiąganiu celu.

Wojciech Piasecki – Wspólnik Bifix Wojciech Piasecki Sp. J.

Napisz do nas

Skontaktujemy się z Tobą,